Letselschade na een verkeersongeluk

letselschade verkeersongeval

Letselschade na een verkeersongeluk is iets wat niemand mee hoopt te maken. De meeste mensen zijn na een ongeval blij als er alleen blikschade is. Helaas komt het voor dat er lichamelijk letsel is, of psychische klachten. Bij dat laatste moet u denken aan shock, angst om weer achter het stuur te zitten, schaamte als er lelijke littekens overblijven, en nog meer van dat soort niet-zichtbare zaken. Zowel lichamelijke problemen als psychische klachten vallen onder de noemer letselschade, samen met alle gevolgen die hiermee samenhangen. Het is mogelijk om daar een vergoeding voor te krijgen.

Juridische hulp

U kunt juridische hulp krijgen om een schadevergoeding te ontvangen. Daar hoeft u niet perse voor verzekerd te zijn. De overheid stelt een gratis advocaat ter beschikking, omdat het om een zeer aangrijpende zaak gaat die zeer grote gevolgen kan hebben. Voorwaarde voor een schadevergoeding is dat het ongeval niet (geheel) aan uzelf te wijten is. De schade wordt verhaald op de schuldige of op de verzekering van deze persoon.

Wat moet u doen bij letselschade na een verkeersongeluk

Het is belangrijk om alles schriftelijk bij te houden. Maak een verslag van de toedracht van het ongeluk en vraag naar de gegevens van de medeweggebruiker en van eventuele getuigen. Dit gaat hier om het bewijs dat de ander de schuldige en niet u. Ga meteen naar een huisarts voor een lichamelijk onderzoek als u merkt dat u iets hebt overgehouden aan het ongeval. Verder moet u alle onkosten bijhouden die u hebt. Dat geldt niet alleen voor de directe onkosten zoals de dokterskosten, maar ook voor de gevolgschade. Onder gevolgschade vallen zaken als inkomstenderving, compensatie voor pijn en emotioneel leed, compensatie voor het wegvallen van pensioensopbouw, hulp die in moet huren omdat u sommige dingen niet meer kunt. De lijst is lang en het is goed om te beseffen dat u veel dingen kunt opvoeren, meer dan de meeste mensen weten. De verzekeringen weten wel wat er allemaal onder valt, dus neem met hen contact op.

De ander aansprakelijk stellen

U moet de andere weggebruiker schriftelijk aansprakelijk stellen voor het ongeluk. Meestal gebeurt dat doordat uw verzekering de verzekeringsmaatschappij van de ander aan te schrijven. Als die erkent dat de andere partij schuldig is, kunt u een vergoeding claimen voor de letselschade. Als de ander of zijn verzekering de schuld niet erkent, zal de rechter moeten bepalen wie schuldig is. Als u voetganger of fietser was, dan zegt de wet dat u minstens voor de helft vergoeding moet krijgen. Dat geldt ook als u de veroorzaker was. De wetgever ziet de voetganger of fietser als een zwakkere verkeersdeelnemer die kwetsbaarder is dan een automobilist.

Waarborgfonds motorverkeer

Het waarborgfonds motorverkeer is door de overheid in het leven geroepen voor situaties waarin de schuldige niet bekend is. Er zijn mensen die doorrijden na een ongeluk en waarvan de identiteit niet te achterhalen is. Dan kunt u toch een vergoeding krijgen voor letselschade via dit fonds. Zij keert het dan aan u uit.

Bronvermelding: Letselschade Regelaars – Expert in het claimen van smartengeld na letselschade.