Het inschakelen van een arbeidsrecht advocaat

arbeidsrecht

 

Wanneer je in een arbeidsconflict terecht bent gekomen doe je er verstandig om een advocaat in arbeidsrecht in te huren. Dan kan er op basis van een sterk dossier een zaak worden begonnen. Dit kan gaan om ontslag op staande voet, ontslagvergunning of een beoordeling van het concurrentiebeding.

Verschillende soorten ontslagprocedures

Een werkgever kan bij een ontslag voor drie verschillende ontslagprocedures kiezen. De eerste is een ontslag met wederzijds goedkeuren. Hiervoor hoeft dan in veel gevallen ook geen advocaat aan te pas te komen. De andere procedures zijn bij de kantonrechter en het UWV. Bij deze procedures komen vaak wel een arbeidsrecht advocaat in beeld.

Ontslag via UWV

Bij het UWV kan er voor gekozen worden om niet met een advocaat te werken. Dit kan bijvoorbeeld zijn door bedrijfseconomische of misschien wel persoonlijke redenen. Deze ontslagaanvraag moet dan goed worden onderbouwd en zal vervolgens vier tot zes weken in beslag nemen. Wanneer er geen advocaat ingeschakeld wordt is het nog wel verstandig om wat advies in te winnen. In alle andere gevallen is het ten zeerste aan te raden om gewoon met een advocaat het proces in te gaan.

Ontslag bij de kantonrechter

Bij de kantonrechter is het ook mogelijk om de ontslagprocedure in te gaan. Er wordt dan voor de rechter een verzoek tot ontbinding gedaan. In de meeste gevallen zal dit ook plaatsvinden, vooral wanneer er zeer goede redenen zijn voor het ontslag. In dit proces wordt direct ook de omvang van een ontslagvergoeding vastgelegd en eventuele concurrentiebedingen bekeken.

Ontslag op basis van wederzijds goedvinden

Op het moment dat er een ontslag is op basis van wederzijds goedvinden dan hoeft dit niet via de kantonrechter te verlopen. Dit kan ook worden afgehandeld op basis van een zogenaamde beëindigingsovereenkomst. Dit is voor beide partijen dan vaak de voordeligste uitkomst. Het kan wel verstandig zijn om het contract door een advocaat te laten controleren, dan weet je zeker dat je niet voor verrassingen komt te staan.

 

Letselschade na een verkeersongeluk

letselschade verkeersongeval

Letselschade na een verkeersongeluk is iets wat niemand mee hoopt te maken. De meeste mensen zijn na een ongeval blij als er alleen blikschade is. Helaas komt het voor dat er lichamelijk letsel is, of psychische klachten. Bij dat laatste moet u denken aan shock, angst om weer achter het stuur te zitten, schaamte als er lelijke littekens overblijven, en nog meer van dat soort niet-zichtbare zaken. Zowel lichamelijke problemen als psychische klachten vallen onder de noemer letselschade, samen met alle gevolgen die hiermee samenhangen. Het is mogelijk om daar een vergoeding voor te krijgen.

Juridische hulp

U kunt juridische hulp krijgen om een schadevergoeding te ontvangen. Daar hoeft u niet perse voor verzekerd te zijn. De overheid stelt een gratis advocaat ter beschikking, omdat het om een zeer aangrijpende zaak gaat die zeer grote gevolgen kan hebben. Voorwaarde voor een schadevergoeding is dat het ongeval niet (geheel) aan uzelf te wijten is. De schade wordt verhaald op de schuldige of op de verzekering van deze persoon.

Wat moet u doen bij letselschade na een verkeersongeluk

Het is belangrijk om alles schriftelijk bij te houden. Maak een verslag van de toedracht van het ongeluk en vraag naar de gegevens van de medeweggebruiker en van eventuele getuigen. Dit gaat hier om het bewijs dat de ander de schuldige en niet u. Ga meteen naar een huisarts voor een lichamelijk onderzoek als u merkt dat u iets hebt overgehouden aan het ongeval. Verder moet u alle onkosten bijhouden die u hebt. Dat geldt niet alleen voor de directe onkosten zoals de dokterskosten, maar ook voor de gevolgschade. Onder gevolgschade vallen zaken als inkomstenderving, compensatie voor pijn en emotioneel leed, compensatie voor het wegvallen van pensioensopbouw, hulp die in moet huren omdat u sommige dingen niet meer kunt. De lijst is lang en het is goed om te beseffen dat u veel dingen kunt opvoeren, meer dan de meeste mensen weten. De verzekeringen weten wel wat er allemaal onder valt, dus neem met hen contact op.

De ander aansprakelijk stellen

U moet de andere weggebruiker schriftelijk aansprakelijk stellen voor het ongeluk. Meestal gebeurt dat doordat uw verzekering de verzekeringsmaatschappij van de ander aan te schrijven. Als die erkent dat de andere partij schuldig is, kunt u een vergoeding claimen voor de letselschade. Als de ander of zijn verzekering de schuld niet erkent, zal de rechter moeten bepalen wie schuldig is. Als u voetganger of fietser was, dan zegt de wet dat u minstens voor de helft vergoeding moet krijgen. Dat geldt ook als u de veroorzaker was. De wetgever ziet de voetganger of fietser als een zwakkere verkeersdeelnemer die kwetsbaarder is dan een automobilist.

Waarborgfonds motorverkeer

Het waarborgfonds motorverkeer is door de overheid in het leven geroepen voor situaties waarin de schuldige niet bekend is. Er zijn mensen die doorrijden na een ongeluk en waarvan de identiteit niet te achterhalen is. Dan kunt u toch een vergoeding krijgen voor letselschade via dit fonds. Zij keert het dan aan u uit.

Bronvermelding: Letselschade Regelaars – Expert in het claimen van smartengeld na letselschade.

Letselschade na hondenbeet

Letselschade na hondenbeet

 
U kunt letselschade ervaren na bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, verkeersongeluk of onder andere een medische misser. U heeft letselschade als u door de fout van iemand anders gewond bent geraakt. Dit geld ook voor een hondenbeet. Niet alleen de wonden van de beet zijn schade, ook de gevolgen daarna zoals een infectie, psychische klachten zoals angstgevoelens en schrikreacties of bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, waardoor u tijdelijk een lager inkomen heeft. Maar wat kunt u doen bij letselschade door een hondenbeet? Heeft u recht op schadevergoeding en wie is er aansprakelijk?

Aansprakelijkheid

De eigenaar van de hond is altijd aansprakelijk. Zelfs als de hondenbezitter zelf niets fout heeft gedaan blijft hij aansprakelijk voor wat zijn hond doet. Stel, de hond is aangelijnd, u bent gewaarschuwd de hond niet te aaien en u dat dat alsnog blijf de eigenaar aansprakelijk. Als die persoon in kwestie een normale aansprakelijkheidsverzekering heeft wordt letselschade altijd vergoed. Dat gaat via de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar van de hond.

Schadevergoeding

Hoewel de fysieke wonden na een tijdje verdwijnen kunt u nog wel last hebben van de financiële gevolgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten die u moet betalen voor de eigen bijdrage van uw zorgverzekering en de kosten van het vervoer. Ook is het handig om alle geleden kosten te noteren. Alle bonnen, rekeningen van de zorgverzekeraar en overige kosten. Op deze manier heeft u bewijs dat u deze kosten heeft gemaakt. U kunt de schade natuurlijk zelf claimen maar soms helpt het om contact op te nemen met juristen die u kunnen helpen bij het claimen van een schadevergoeding. Daarom is het belangrijk dat u ook altijd de naam en het telefoonnummer van getuigen noteert, dit kan van belang zijn bij uw zaak.

Meer weten?

Bent u slachtoffer geworden van een hondenbeet? Of bent u juist eigenaar van en hond en wordt u hiervoor aansprakelijk gesteld? Zorg voor professionele hulp en sta in uw recht. Specialisten van Randstad Advocaten staan u graag bij.

Debiteurenbeheer

debiteurenbeheer

 

Alle activiteiten die een onderneming die ervoor moeten zorgen dat debiteuren openstaande facturen betalen, dat is wat debiteurenbeheer inhoudt. Voor ondernemingen is het belangrijk om hier goed bij stil te staan en om ervoor te zorgen dat er een goed systeem is hiervoor. Dit kan voorkomen dat klanten niet betalen of te laat betalen. Wanneer u zorgt voor een goed systeem, voorkomt u dat u veel tijd kwijt bent aan bijvoorbeeld incassotrajecten. U kunt verschillende partijen inschakelen wanneer u hulp zoekt op het gebied van debiteurenbeheer. Op deze manier loopt uw onderneming op rolletjes en hoeft u zich niet druk te maken over klanten die niet betalen.

Waarom debiteurenbeheer?

Het belang van een goed debiteurenbeheer blijkt wel uit het feit dat meer dan de helft van faillissementen ontstaan door slecht beheer hiervan. Zorg er daarom voor dat dit goed geregeld is. Het zorgt er namelijk ook voor dat uw financiële positie versterkt wordt. Om een goedlopende onderneming op te zetten en draaiende te houden is het van groot belang dat deze beschikt over goed debiteurenbeheer. Het gaat namelijk om meer dan ervoor te zorgen dat een klant betaalt. Zo kan het zijn dat deze wel wil betalen, maar niet kan betalen. Of misschien is er een administratieve fout gemaakt of heeft de klant het verkeerde product ontvangen. Met goed beheer houdt u hier goed zicht op.

Voordelen debiteurenbeheer

Er zijn veel voordelen wanneer u zorgt voor goed debiteurenbeheer. Zo worden achterstallige betalingen op tijd gesignaleerd, zorgt het voor het structureel terug dringen van het openstaande saldo, leidt het tot minder hoge rentekosten en heeft het een belangrijke bijdrage aan de winst. Daarnaast worden klachten op tijd gesignaleerd waardoor u de klantrelatie kunt verbeteren en goed onderhoudt. Ook zorgt het voor een positief en professioneel beeld van uw onderneming. Er zijn nog vele voordelen te bedenken als het gaat om debiteurenbeheer. Wanneer u er zelf geen verstand van heeft schakelt u gemakkelijk iemand in die dit wel heeft.

Tips

Wanneer u zelf aan de slag gaat met debiteurenbeheer, zijn er verschillende stappen die u kunt nemen. Zorg ervoor dat u uw administratie bijhoudt, zodat u weet welke klanten nog niet hebben betaald. Check ook, waar dit nodig en mogelijk is, uw klanten vooraf. Zo weet u met wie u te maken heeft. Maak ook altijd vooraf afspraken over de betalingstermijn, zodat duidelijk is wanneer de klant moet betalen. Zorg zelf ook voor een snelle facturatie, zodat u niet door uw eigen schuld lang op uw geld hoeft te wachten. Wanneer uw klant niet betaalt, kunt u deze bellen en een aanmaning sturen. Daarna is het verstandig om juridische middelen in te zetten. Incassobureau Pro uit Utrecht staat u graag bij als het aankomt op incassorecht en debiteurenbeheer.