Advocatuur & rechtsgebieden

advocaat
Er zijn veel verschillende rechtsgebieden. In principe is de rechtspraak opgedeeld in drie rechtsgebieden, namelijk civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. Een bijzondere vorm is kantonrechtspraak. Hier vallen vaak lichtere strafzaken en arbeidszaken onder. Daarnaast is er ook het Nederlandse jeugdrecht, dat vaak de grenzen overschrijdt van het strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Wanneer u in contact komt met rechtspraak en één van de rechtsgebieden, hangt het dus van uw zaak af met welk rechtsgebied u te maken krijgt. Vanwege de complexiteit van het recht, is het verstandig om een advocaat in te schakelen als u hiermee te maken krijgt. Een advocaat ondersteunt en verdedigt u gedurende het proces.

Bestuursrecht

Een van de rechtsgebieden is bestuursrecht, hierbij gaat het vaak om besluiten van de overheid. Dit kan gaan om een besluit waarbij een bestuursorgaan een uitkering toekent, vergunning intrekt of bijvoorbeeld optreedt voor de handhaving. In het geval u het niet eens bent met de beslissing die gemaakt is door het bestuursorgaan, kunt u bezwaar maken. Wanneer het bezwaar wordt afgewezen, kunt u beroep instellen. Dit doet u bij de bestuursrechter, hier heeft u dus te maken met bestuursrecht.

Strafrecht

Bij strafrecht gaat het vaak om of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en of diegene daarvoor moet worden gestraft. In het strafrecht beoordeelt de strafrechter dit. Daarbij geldt dat een verdachte onschuldig is, totdat het tegendeel is bewezen. Een verdachte kan alleen voor een feit dat volgens de wet strafbaar is veroordeeld worden. Hierbij gaat het vaak om misdrijven, ernstige overtredingen zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, fraude of mishandeling.

Civiel recht

Bij civiel recht draait het om conflicten tussen partijen zoals particulieren of organisaties onderling en tussen particulieren en organisaties. Zo kunt u denken aan conflicten over een echtscheiding, voogdij, letselschade, bedrijfsongeval, huren van een woning, faillissement of schulden. Er zijn dus veel zaken die vallen onder civiel recht. Het is verstandig om bij wat voor zaak of welke van de rechtsgebieden u ook betrokken bent, altijd een advocaat in te schakelen.

Letsel na bedrijfsongeval

Letselschade

Letselschade valt onder civiel recht. Met letselschade wordt de schade bedoeld die door lichamelijke verwondingen of psychische problemen is opgelopen. Dit kan komen door bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, een verkeersongeval of een medische fout. De letselschade die is opgelopen kunnen verschillende zaken zijn. Zo kunt u denken aan minder of geen inkomsten, medische kosten die niet door de verzekeraar worden vergoed, eventuele aanpassingen aan uw woning en hulp bij het huishouden. Daarnaast kunt u denken aan immateriële schade, zoals de pijn en het verdriet dat u heeft gehad door het incident. Hiervoor kunt u een vergoeding krijgen, namelijk smartengeld.

Letsel na bedrijfsongeval

Wanneer u letsel heeft opgelopen tijdens uw werk of op uw werk dan valt dit onder een bedrijfsongeval. U heeft in principe altijd recht op een schadevergoeding als u letselschade heeft opgelopen door een bedrijfsongeval. Helemaal wanneer aangetoond kan worden dat er te weinig veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de veiligheid van de werknemer te garanderen. Omdat er bij een bedrijfsongeval moet worden vastgesteld wie aansprakelijk is, is het verstandig om meteen hulp en een advocaat in te schakelen. Sloof Advocaten uit Dordrecht heeft een goede naam als het aankomt op advies bij letsel. Het eerste gesprek is vrijblijvend en doordat het kantoor vanuit verschillende locatie werkzaam is bevindt er zich altijd een specialist in uw omgeving. Bij een bedrijfsongeval is het normaal dat u hulp inschakelt, daarom hoeft u zich niet bezwaard te voelen tegenover uw werkgever of het bedrijf waar u voor werkt.

Claimen van smartengeld

Vaak wordt er gesproken over een schadevergoeding of smartengeld die u kunt ontvangen na bijvoorbeeld een ongeval. Smartengeld is alleen niet hetzelfde als een schadevergoeding. Een schadevergoeding is een overkoepelende term, waarbij smartengeld vooral geclaimd kan worden voor immateriële schade, zoals lichamelijk en/of psychisch letsel. Wanneer u smartengeld wilt claimen, is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Er moet namelijk vastgesteld worden wie aansprakelijk is, voordat u kans maakt op smartengeld of een schadevergoeding. Wanneer vastgesteld is wie aansprakelijk is voor bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, kunt u smartengeld claimen, met hulp van een advocaat. Het netwerk van Letselschade.kwieq.nl staat bekend om zijn hoge succesratio als het aankomt op het claimen van smartengeld.

Claimen smartengeld na letsel

Contact met advocaat

U vindt op het internet gemakkelijk informatie over de verschillende rechtsgebieden en wie u voor welk rechtsgebied in moet schakelen. Voor betrouwbare informatie is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Wanneer u te maken krijgt met bijvoorbeeld een rechtszaak of letselschade is het belangrijk dat u een advocaat inschakelt. Hij ondersteunt u gedurende het hele proces en zorgt ervoor dat u een eventuele schadevergoeding of smartengeld ontvangt. Voor meer informatie over bijvoorbeeld de rechtsgebieden neemt u contact op met een advocaat.